Rahvatantsuansambel Kajakas

logo kajakas rahvatantsuansambel

Tere tulemast Kajaka pesalävele!

Meil on hea meel, et tunned huvi meie tegemiste vastu!

Kui armastad rahvatantsu vaadata, saad teada, kus meie esinemisi nautida võib, kui armastad ise tantsida, saad teada millal ning kus meie pesasse sisse astuda võid.

Kõrget lendu ja kohtumiseni!

Rahvatantsuansambel Kajakas võtab uusi liikmeid vastu kõikkidesse rühmadesse, võta ühendust telef. 56600779 või rita.mandla29 at gmail.com

Welcome to the brink seagull nest!

We are pleased that you are interested in our activities on!

If you love to watch folk dancing, you know, where we can enjoy the performances, when you love yourself to dance, you can find out when and where we can take in the slot.

High flight and see you!

Rahvatantsuansambel Seagull takes new members in the system installed in groups, contact to phone. 56600779 or rita.mandla29 at gmail.com


Aasta siis oli…

Rahvatantsuansambli “Kajakas” ametlikuks sünnikuupäevaks loetakse 15. märtsi 1951. aastal. Ansambli loojaks ja esimeseks õpetajaks oli Naima Ebrok, kes algselt juhendas gruppi nimega “Kohaliku ja Elukondlike Töötajate ametiühingu Pärnu klubi rahvatantsurühm”.

Ansambli austav nimetus omistati rühmale pärast pikka tublit tööd 1964. aastal. „Kajaka” mõtles siis välja Naima abikaasa Arnold Ebrok. 1970-ndate keskpaigast jätkas Naima tööd Eevi Killing. Alates 1983. aastast on ansambli koreograafi roll kanda Rita Mändlal, kelle juhendada on hetkel üks lasterühm, kolm nooremat ja kaks vanemat segarühma, neiduderühm ning naisterühm. 2008. aasta alguse seisuga tantsib ”Kajaka” ridades kokku 111 jalapaari.

“Kajakas” kannab eesti rahvuskultuuri edasi meie traditsioonilisi tantse õppides ja nendega esinedes. Publiku sooja vastuvõtu osaliseks on saanud mitmed teatraliseeritud tantsuetendused. Lisaks rahvuslikule tantsule esitab kollektiiv renessanssprogrammi, millega võidetakse vaatajate südameid erinevatel ajaloolise hõnguga üritustel.

Algusaastatest peale pole “kajakad” armastanud pikalt pesal istuda – tiivasirutus on ulatunud peale Euroopa ja Skandinaavia ka Aafrika rannikule, Brasiiliasse, Kanadasse, Türki ja Udmurtiasse.
Tantsuansambel “Kajakas” on esindanud eesti rahvuskultuuri ja -tantsu väga edukalt paljudel rahvusvahelistel festivalidel, samuti on osaletud Pärnu linna delegatsioonis mitmetel Hansapäevadel ja sõpruslinnade kultuuripäevadel. Ilma ansambli osavõtuta pole toimunud ühtki vabariiklikku ega maakondlikku rahvatantsupidu.


Year it was …

Folk dance ensemble “The Seagull”, the official birth date shall be the 15th of March in 1951. Creator of the band, and the first teacher was Naima Ebrok who initially mentored a group called “Local and utilities workers union Pärnu folk club”.

Honoring the name of the band was attributed to the group after a long hard year in 1964. “The Seagull”, then thought of the wife Naima Arnold Ebrok. The mid-1970s continued to work Naima Eevi Killing. Since 1983, the ensemble has a choreographer role to play Rita Mandla, whose mentor is currently one of a group of children, and three younger of the two older groups, a group of girls and women in the group. At the beginning of 2008, dancing in “The Seagull” in rows a total of 111 pairs of feet.

“The Seagull” is an Estonian national culture on our traditional dances while studying and performing with them. The audience’s warm reception has received a number of theatrical dance performances. In addition, the national dance collective presents renessanssprogrammi, which won the hearts of viewers at various events, historical atmosphere.

Not in the early years after the “logs” loved to sit on the nest long – tiivasirutus is reached after the Scandinavian and the coast of Africa, Brazil, Canada, Turkey and Udmurtia.
Dance Ensemble “Seagull” has represented the Estonian national music and dance with great success in many international festivals, and has participated in several delegation in the city of Pärnu Hanseatic Days and the twin cities of culture days. Without the participation of the band have not been any free state or county folk dance festival.